Resources

KDV Downloadables

Weir Type Diaphragm Valves

Unlined
MSS SP88-1993-(R-01)

DN25-DN150 Rising Handwheel

352.56 KB

DN25-DN150 Non Rising Handwheel

260.56 KB

DN200-DN300 Non Rising Handwheel

386.12 KB
EN558-1 Series 1(DIN3202-F1)

DN15-DN150 Rising Handwheel

353.11 KB

DN15-DN150 Non Rising Handwheel

260.54 KB

DN200-DN350 Non Rising Handwheel

386.41 KB
EN558-1 Series 7(BS5156)

DN15-DN150 Rising Handwheel

353.05 KB

DN15-DN150 Non Rising Handwheel

260.39 KB

DN200-DN350 Non Rising Handwheel

386.56 KB
Unlined Steel
MSS SP88-1993-(R-01)

DN25-DN150 Rising Handwheel

355.22 KB

DN25-DN150 Non Rising Handwheel

276.38 KB

DN200-DN300 Non Rising Handwheel

268.92 KB
EN558-1 Series 1(DIN3202-F1)

DN15-DN150 Rising Handwheel

355.39 KB

DN15-DN150 Non Rising Handwheel

276.30 KB

DN200-DN300 Non Rising Handwheel

277.07 KB
EN558-1 Series 7(BS5156)

DN15-DN150 Rising Handwheel

355.68 KB

DN15-DN150 Non Rising Handwheel

276.46 KB

DN200-DN300 Non Rising Handwheel

277.10 KB
Rubber Lined
MSS SP88-1993-(R-01)

DN25-DN150 Rising Handwheel

377.92 KB

DN25-DN150 Non Rising Handwheel

297.63 KB

DN200-DN300 Non Rising Handwheel

362.25 KB
EN558-1 Series 1(DIN3202-F1)

DN15-DN150 Rising Handwheel

362.25 KB

DN15-DN150 Non Rising Handwheel

297.99 KB

DN200-DN350 Non Rising Handwheel

362.26 KB
EN558-1 Series 7(BS5156)

DN15-DN150 Rising Handwheel

378.45 KB

DN15-DN150 Non Rising Handwheel

297.97 KB

DN200-DN350 Non Rising Handwheel

362.38 KB
Plastic Lined
MSS SP88-1993-(R-01) – Raised Face

DN25-DN150 Rising Handwheel

346.73 KB

DN25-DN150 Non Rising Handwheel

265.90 KB
EN558-1 Series 1(DIN3202-F1) – Raised Face

DN15-DN150 Rising Handwheel

348.09 KB

DN25-DN150 Non Rising Handwheel

265.97 KB
EN558-1 Series 1(DIN3202-F1) – Full Face

DN15-DN150 Rising Handwheel

358.43 KB

DN25-DN150 Non Rising Handwheel

286.90 KB
EN558-1 Series 7(BS5156) – Raised Face

DN15-DN150 Rising Handwheel

348.33 KB

DN25-DN150 Non Rising Handwheel

267.23 KB

DN200 Non Rising Handwheel

267.40 KB
EN558-1 Series 7(BS5156) – Full Face

DN15-DN150 Rising Handwheel

621.29 KB

DN25-DN150 Non Rising Handwheel

287.28 KB
Glass Lined
MSS SP88-1993-(R-01)

DN25-DN150 Rising Handwheel

376.73 KB

DN25-DN150 Non Rising Handwheel

305.83 KB

DN200 Non Rising Handwheel

246.23 KB
EN558-1 Series 1(DIN3202-F1)

DN15-DN150 Rising Handwheel

305.69 KB

DN15-DN150 Non Rising Handwheel

305.69 KB

DN200 Non Rising Handwheel

326.38 KB
EN558-1 Series 7(BS5156)

DN15-DN150 Rising Handwheel

378.40 KB

DN15-DN150 Non Rising Handwheel

305.82 KB

DN200 Non Rising Handwheel

336.10 KB
Halar Coated
MSS SP88-1993-(R-01)

DN25-DN150 Rising Handwheel

345.67 KB

DN25-DN150 Non Rising Handwheel

268.74 KB

DN200-DN300 Non Rising Handwheel

377.33 KB
EN558-1 Series 1(DIN3202-F1)

DN15-DN150 Rising Handwheel

345.93 KB

DN15-DN150 Non Rising Handwheel

296.67 KB

DN200-DN350 Non Rising Handwheel

373.94 KB
EN558-1 Series 7(BS5156)

DN15-DN150 Rising Handwheel

345.99 KB

DN15-DN150 Non Rising Handwheel

299.96 KB

DN200-DN350 Non Rising Handwheel

377.28 KB
Screwed
Screwed

DN15-DN80 Rising Handwheel

339.22 KB

DN15-DN80 Non Rising Handwheel

305.89 KB
Screwed Steel
Screwed Steel

DN15-DN80 Rising Handwheel

327.07 KB

DN15-DN80 Non Rising Handwheel

281.67 KB

Straight Through Type Diaphragm Valves

Unlined
MSS SP88-1993-(R-01)

DN25-DN200 Rising Handwheel

287.68 KB

DN25-DN200 Non Rising Handwheel

263.71 KB

DN250-DN300 Non Rising Handwheel

232.58 KB
EN558-1 Series 1(DIN3202-F1)

DN25-DN200 Rising Handwheel

288.42 KB

DN15-DN20 Non Rising Handwheel

263.75 KB

DN25-DN200 Non Rising Handwheel

263.97 KB

DN250-DN350 Non Rising Handwheel

240.50 KB
EN558-1 Series 7(BS5156)

DN25-DN200 Rising Handwheel

288.57 KB

DN15-DN20 Non Rising Handwheel

263.89 KB

DN25-DN200 Non Rising Handwheel

264.16 KB

DN250-DN350 Non Rising Handwheel

233.27 KB
Rubber Lined
MSS SP88-1993-(R-01)

DN25-DN200 Rising Handwheel

291.75 KB

DN25-DN200 Non Rising Handwheel

256.29 KB

DN250-DN300 Non Rising Handwheel

256.21 KB
EN558-1 Series 1(DIN3202-F1)

DN25-DN200 Rising Handwheel

292.23 KB

DN15-DN20 Non Rising Handwheel

252.15 KB

DN25-DN200 Non Rising Handwheel

256.03 KB

DN250-DN300 Rising Handwheel

251.60 KB
EN558-1 Series 7(BS5156)

DN25-DN200 Rising Handwheel

294.32 KB

DN15-DN20 Non Rising Handwheel

252.81 KB

DN25-DN200 Non Rising Handwheel

256.72 KB

DN250-DN300 Non Rising Handwheel

221.18 KB
Plastic Lined
MSS SP88-1993-(R-01)

DN25-DN100 Rising Handwheel

290.26 KB

DN25-DN100 Non Rising Handwheel

267.96 KB
EN558-1 Series 1(DIN3202-F1)

DN25-DN100 Rising Handwheel

289.25 KB

DN25-DN100 Non Rising Handwheel

259.75 KB
EN558-1 Series 7(BS5156)

DN25-DN150 Rising Handwheel

290.02 KB

DN25-DN150 Non Rising Handwheel

250.67 KB
Glass Lined
MSS SP88-1993-(R-01)

DN25-DN200 Rising Handwheel

292.10 KB

DN25-DN200 Non Rising Handwheel

264.75 KB
EN558-1 Series 1(DIN3202-F1)

DN25-DN200 Rising Handwheel

293.22 KB

DN15-DN20 Non Rising Handwheel

263.63 KB

DN25-DN200 Non Rising Handwheel

264.08 KB
EN558-1 Series 7(BS5156)

DN25-DN200 Rising Handwheel

293.56 KB

DN15-DN20 Non Rising Handwheel

263.94 KB

DN25-DN200 Non Rising Handwheel

264.19 KB
Halar Coated
MSS SP88-1993-(R-01)

DN25-DN200 Rising Handwheel

284.96 KB

DN25-DN200 Non Rising Handwheel

261.14 KB

DN250-DN300 Non Rising Handwheel

261.00 KB
EN558-1 Series 1(DIN3202-F1)

DN25-DN200 Rising Handwheel

260.96 KB

DN15-DN20 Non Rising Handwheel

260.94 KB

DN25-DN200 Non Rising Handwheel

261.21 KB

DN250-DN300 Non Rising Handwheel

260.96 KB
EN558-1 Series 7(BS5156)

DN25-DN200 Rising Handwheel

286.47 KB

DN15-DN20 Non Rising Handwheel

260.49 KB

DN25-DN200 Non Rising Handwheel

260.71 KB

DN250-DN300 Rising Handwheel

260.57 KB
Screwed
Screwed

DN25-DN80 Rising Handwheel

499.43 KB

DN15-DN80 Non Rising Handwheel

452.81 KB

Ball Valves

Plastic Lined

DN15-DN100

399.20 KB
Screwed/Socket Weld/Butt Weld

DN8-DN100 3 Piece

241.07 KB
Flanged

DN15-DN300 ANSI

146.47 KB

DN15-DN300DIN

165.80 KB
Screwed

DN8-DN50 1 Piece

414.50 KB

DN8-DN100 2 Piece

166.60 KB

Butterfly Valves

Plastic Lined

DN50-DN400

423.02 KB
Wafer/Lugged/Flanged

DN50-DN450 1 Piece

309.78 KB

DN40-DN1200PN25

415.20 KB

Check Valves

Swing Check

DN50-DN400 PFA Lined

126.66 KB
Poppet Check

DN25-DN100 Plastic Lined Wafer

159.47 KB

DN15-DN100Plastic Lined Flanged

140.46 KB